Зберігання архівних відеозаписів. Який термін вибрати?

0
459

Процес функціонування системи відеоспостереження полягає не тільки в моніторингу подій, що відбуваються, але і в зберіганні в архіві усіх отриманих даних. Часто виникає питання, як довго слід зберігати відеозаписи? Для чого можуть знадобитися відеозапису, якщо за минулий проміжок часу не відбулося жодних подій, які потрібно буде відтворити? Але тим не менш відеозапису можуть бути використані для проведення аналізу різних процесів діяльності підприємства або організації. Наприклад, у торговельній сфері може проводитися періодичний аналіз потоку клієнтів та інше. Часто деякі відеоматеріали можуть знадобитися при проведенні різних перевірок.

Інформація надходить постійно, а, отже, застарілі дані необхідно видаляти в якійсь певній послідовності. Для кожної системи відеоспостереження повинна бути визначена глибина формованого архіву. Тут підхід здійснюється індивідуально від умов функціонування системи відеоспостереження. Можна виділити кілька загальних принципів, на яких базується вибір:

  • Умови, які диктує законодавство. У деяких країнах у законодавстві встановлені часові рамки на зберігання відеозаписів, отриманих з камер відеоспостереження. У багатьох випадках ці умови встановлюються на підставі прав людини на особисте життя та інших загальнонаціональних норм.
  • Нормативи, що стосуються інтересів галузі. Наочний приклад можна привести зі сфери торгівлі. Досить часто зустрічаються випадки, коли покупець, придбавши товар поганої якості, для відновлення справедливості звертається до суду. У деяких ситуаціях законодавчо може бути встановлений строк давності для даних випадків, який може доходити до декількох місяців. Протягом цього проміжку часу організація, де була встановлена відеосистема, повинна зберігати архівні записи. Такий строк не обов’язково повинен бути встановлений законодавством, але зберігання всіх даних в інтересах самої організації.
  • Час реагування та прийняття рішень. Під цим мається на увазі проміжок часу, який призначений для того, щоб відповідальні працівники могли виявити на відеозапису які-небудь події, що вимагають прийняття заходів. Як правило, цей проміжок часу дорівнює декількох діб.
  • Забезпечення внутрішнього моніторингу діяльності. У деяких організаціях практикується регулярний перегляд інформації, зафіксованої камерами відеоспостереження. Наприклад, у тих організаціях, чия діяльність пов’язана з обслуговуванням клієнтів, перегляд відеозапису використовується як метод підвищення якості обслуговування. Відеоматеріал дозволяє побачити всі недоліки в роботі персоналу.
  • Циклічні процеси. Якщо для об’єкта характерно поява будь-яких процесів з певною періодичністю, то для того, щоб здійснити перевірку такого явища потрібно збереження інформації в архіві за весь такий проміжок часу або більше, якщо також є мета визначити динаміку такої події.